PublisherDOIYearVolumeIssuePageTitleAuthor(s)Link
Korean Journal of Plant Taxonomy10.11110/kjpt.2022.52.2.1232022522123-126The complete chloroplast genome sequence of Hibiscus sabdariffa (Malvaceae)Soon-Ho KWON, Yunmi PARK, You Lim JANG, Hae-Yun KWONhttp://e-kjpt.org/upload/pdf/kjpt-52-2-123.pdf, http://e-kjpt.org/journal/view.php?doi=10.11110/kjpt.2022.52.2.123, http://e-kjpt.org/upload/pdf/kjpt-52-2-123.pdf
10.21203/rs.3.rs-1495325/v22022The complete chloroplast genome sequence of Hibiscus sinosyriacushttps://www.researchsquare.com/article/rs-1495325/v2, https://www.researchsquare.com/article/rs-1495325/v2.html
Frontiers in Genetics10.3389/fgene.2020.00227202011Complete Chloroplast Genome Sequence of Hibiscus cannabinus and Comparative Analysis of the Malvaceae FamilyYan Cheng, Liemei Zhang, Jianmin Qi, Liwu Zhanghttps://www.frontiersin.org/article/10.3389/fgene.2020.00227/full
10.21203/rs.3.rs-1495325/v12022The complete chloroplast genome sequence of Hibiscus sinosyriacusSOON-HO KWON, You Lim Jang, Hae-Yun Kwonhttps://www.researchsquare.com/article/rs-1495325/v1, https://www.researchsquare.com/article/rs-1495325/v1.html
Mitochondrial DNA Part B10.1080/23802359.2022.213539920227111902-1903Complete chloroplast genome sequence of Hibiscus trionum Linnaeus 1753 (Malvaceae)Soon-Ho Kwon, You Lim Jang, Hae-Yun Kwonhttps://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/23802359.2022.2135399
Mitochondrial DNA Part B10.1080/23802359.2019.16400842019422533-2534The complete chloroplast genome of Hibiscus Taiwanensis (Malvaceae)Xin-Rui Xu, Song-Dong Zhou, Xiao-Qing Shihttps://tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/23802359.2019.1640084, https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/23802359.2019.1640084
Mitochondrial DNA Part B10.1080/23802359.2018.1553526201941558-559The complete chloroplast genome sequence of Hibiscus syriacus L. ‘Mamonde’ (Malvaceae)Yongsung Kim, Yu Jin Oh, Kweon Young Han, Geun Ho Kim, Jaeyoung Ko, Jongsun Parkhttps://tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/23802359.2018.1553526, https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/23802359.2018.1553526
Mitochondrial DNA Part B10.1080/23802359.2021.19353372021671904-1905Complete chloroplast genome of a semi-mangrove plant Hibiscus tiliaceus (Malvaceae)Gang Hu, Cong Hu, Xingbing Peng, Shaonuan Lu, Zhonghua Zhanghttps://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/23802359.2021.1935337
Mitochondrial DNA Part B10.1080/23802359.2021.2022545202271217-218The complete chloroplast genome sequence of Hibiscus coccineusZhiquan Wang, Hong Yang, Fengjiao Zhang, Yunlong Yin, Chunsun Guhttps://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/23802359.2021.2022545
Mitochondrial DNA Part B10.1080/23802359.2020.17369642020521433-1434The complete chloroplast genome sequence of Althaea rosea (L.) Cavan. (Malvaceae) and its phylogenetic analysisJun Qian, Zefei Du, Yuan Jiang, Baozhong Duanhttps://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/23802359.2020.1736964